Описание

 Отлична изолация

Метална врата Сити

Отлична топло- и шумоизолация чрез четиристранно уплътнение – вградено уплътнение и долен метален праг.

Заключващи системи

 Италианска касова брава.