Предназначение на вратите Порта

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

В съответствие с Наредбата на министъра на инфраструктурата от 12 април 2002 г. относно техническите условия, на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение (Държавен вестник, Dz. U. номер 75/2002 на, т. 690).

table 1

ЗАБЕЛЕЖКИ: тази таблица се отнася за общите стандарти за защита против пожари за сгради.
По-горе споменатите параметрии трябва да се проверят и да се адаптират за всеки проект поотделно.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВРАТИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ

table 2

ВРАТИ С ПОВИШЕНА УСТОЙЧИВОСТ ПРИ ВЛИЗАНЕ СЪС ВЗЛОМ

table 3

ВЪНШНИ ВРАТИ С НАМАЛЕН КОЕФИЦИЕНТ ЗА ТЕРМИЧЕН ТРАНСФЕР

table 4